Felanmälan

Föreningen har en teknisk förvaltare från AdEx Fastighetsutveckling AB som ansvarar för det felavhjälpande underhållet.

Alla fel skall anmälas till AdEx servicecenter på telefonnummer 08-502 573 40 vardagar mellan 07.30 och 16.00, eller på AdExs hemsidan

Förvaltaren ger sedan fastighetsskötaren eller lämplig hantverkare i uppdrag att åtgärda felet.

Om något fel är akut så kontaktar du någon i styrelsen som kan avgöra om det är läge att ta kontakt med vår jour. Kontaktuppgifter till jouren finns i porten.

Mer info om Adex Sevicecenter Klicka Här.