Felanmälan

Föreningen har en teknisk förvaltare från Fastum AB som ansvarar för det felavhjälpande underhållet.

Alla fel skall anmälas till Fastum på telefonnummer 90 220 vardagar mellan 07.30 och 16.00, eller på Fastums hemsida

Förvaltaren ger sedan fastighetsskötaren eller lämplig hantverkare i uppdrag att åtgärda felet.

Om något fel är akut så kontaktar du någon i styrelsen som kan avgöra om det är läge att ta kontakt med vår jour. Kontaktuppgifter till jouren finns i porten.

Mer info om Fastum Klicka Här.