Stadgar

Brf Äpplets stadgar styr föreningens verksamhet och har fastställts av stämman med ledning av HSB:s mönsterstadgar.

I stadgarna kan du läsa om föreningens ändamål och vad som ingår eller inte i medlemskapet.

Gränsdragning mellan bostadsrättshavarens och föreningen rättigheter och skyldigheter finns listade.

Här finns också reglerat hur årsavgiften beräknas, hur stämman skall genomföras samt mycket mer.

Eventuella förändringar i våra stadgar måste föreslås till stämman och sedan beslutas om på två efter varandra kommande stämmor.

Via länken nedan kan du ladda hem Brf Äpplets stadgar som en pdf fil.

Brf Äpplets stadgar antagna 2019

Lagar som är viktiga för verksamheten är Bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar.