Styrelsen

Mellan stämmorna ansvara föreningens styrelse för verksamheten.

Enklaste sättet att kontakta styrelsen är via e-post till styrelsen@brf-applet.se eller att kontakta någon av följande personer direkt.

Ordförande  Anders Bergqvist      –  Tel: 070-8863480

Vice ordförande  Derick Adams     – Tel: 073-680 68 35
derickadams62@gmail.com

Sekreterare Christopher Pastorella   –  Tel: 070-4799647
cpastor123@outlook.com

HSB Ledamot  Jan Olofsson     –  Tel: 010-4421100
jan.olofsson@stockholm.hsb.se