Styrelsen

Mellan stämmorna ansvarar föreningens styrelse för verksamheten. Styrelsen består utav

Ordförande  Anders Bergqvist
Vice ordförande  Carlos Rojas
Sekreterare Maria Evermin
Ledamot  Ömur Ceylan
Ledamot  Jorge Castillo

HSB Ledamot  Jan Olofsson

Enklaste sättet att kontakta styrelsen är via e-post till styrelsen@brf-applet.se