Kameraövervakning

Bostadsrättsföreningen Äpplet har satt upp övervakningskameror i tvättstugorna på Bärkingeplan och Stadingeplan. Kamerorna sattes upp i somras, men är först nu i bruk.

Ändamålet med övervakningen är att förhindra brottslig verksamhet såsom inbrott, skadegörelse och överfall. Övervakningen sker i utrymmen som är låsta och dit endast föreningens medlemmar har tillträde.